Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

kashkash
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viailovegreen ilovegreen
kashkash
4833 aa58 500
Reposted frompapaj papaj viailovegreen ilovegreen
kashkash
7931 72d0 500
WHY!?
kashkash
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
kashkash
9812 bee9
Reposted frombearded bearded viapiehus piehus
kashkash
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
kashkash
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viapiehus piehus
kashkash
7838 10a6 500
kashkash
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaja-sowa ja-sowa
kashkash
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaja-sowa ja-sowa
kashkash
Może niektórych kobiet nie da się poskromić.
Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi...
— Carrie Bradshaw
kashkash
7034 3e5a 500
kashkash
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
kashkash
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
kashkash
3936 4eb8 500
lepiej wiecznie szukać, niż choć raz przed sobą skłamać  że znalazłem, że już mam,  że wystarcza. 
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viapiehus piehus
kashkash
4255 56b7
Reposted fromkarsina karsina viapiehus piehus
kashkash
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viapiehus piehus
kashkash
kashkash
1886 5515 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl