Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

kashkash
0595 f2b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaesste esste
kashkash
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsidemysoul insidemysoul
kashkash
1220 b451 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsidemysoul insidemysoul
kashkash
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viainsidemysoul insidemysoul
kashkash
kashkash
2801 96cc
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viastrzepy strzepy
kashkash
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viazwariowalam zwariowalam
kashkash
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam
kashkash
Reposted frommrrru mrrru viazwariowalam zwariowalam
kashkash
3169 002d 500
kashkash
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kashkash
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kashkash
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kashkash
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kashkash
1519 5585
Reposted fromrosejalea rosejalea viamothsdevourer mothsdevourer
kashkash
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kashkash
3351 a3ff 500

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

Reposted frommr-absentia mr-absentia
kashkash

barcarole: Clarice Lispector at home, ca. 1950s.

Reposted frommr-absentia mr-absentia
kashkash
w tych czasach, telefonów, gier, różnorodnych memów, muzyki w słuchawkach zagłuszającej otaczający świat, w tych czasach gdzie są monitory, można być tak blisko, a jednocześnie tak daleko, pragnie się do człowieka, kontaktu, przyjaciela, tracimy czas na rzeczy nie ważne, szukamy znajomych w necie, nie starcza nam czasu na rzeczy ważne, nie rozmawiamy więcej 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
kashkash

books0977: Young Girls Reading in the Park. Henri Lebasque (French, 1865-1937). Oil on canvas.

Reposted frommr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl