Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2018

kashkash
- I love you. But I hate how much I love you. So you need to be careful. Those eyes flashed open.  - What? - You need to be careful with how you treat that love. It might be unconditional, but that doesn’t mean you can do what you want to me. I can love you, but I can also choose not to give that love to you if you mistreat it.
— Ella Fields, Bittersweet Always
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
kashkash

August 21 2018

0033 d835 500

delta-breezes:

Joe St Pierre

kashkash
6110 f7fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyrla myrla
kashkash
To, jak wyglądasz, ma bezpośredni związek z twoim wnętrzem. Jeśli od trzech lat dzień w dzień nosisz sfatygowane spodnie od dresu i rozciągnięty T-shirt nieokreślonego koloru, wysyłasz w świat komunikat, że nie zależy ci ani na ukazaniu swego wewnętrznego piękna, ani na podkreśleniu atutów urody. Dajesz do zrozumienia, że nie warto ci się przyglądać, bo nic szczególnego się w tobie nie kryje.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viakmj kmj
8482 3cec 500

maerlboro:

more

Reposted fromorendasophie orendasophie viazwariowalam zwariowalam
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viazwariowalam zwariowalam
kashkash
4527 8452 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viazwariowalam zwariowalam
kashkash
6161 86ef
Reposted fromthegirl thegirl viazwariowalam zwariowalam
kashkash
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viazwariowalam zwariowalam
kashkash
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viazwariowalam zwariowalam
kashkash
kashkash
kashkash
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy
kashkash
kashkash
kashkash
1767 4c2d 500
Reposted frommesoup mesoup vianowaczi nowaczi
kashkash
6421 c461
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc vianowaczi nowaczi
kashkash
4189 276e
Reposted frommrs-cold mrs-cold viamiejmniej miejmniej
kashkash
4211 5fa8 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl