Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

kashkash
2758 1f4e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaasylopath asylopath
4260 421a 500

Drawings by Elliana Esquivel.

Reposted fromreverie reverie viaasylopath asylopath
9848 49fd
kashkash
8632 1ce4
kashkash
2026 9f55
Reposted fromEtnigos Etnigos viaasylopath asylopath
kashkash
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
kashkash
życie ma to do siebie, że już od urodzenia zaczynamy powoli umierać
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaasylopath asylopath
kashkash
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasylopath asylopath
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaasylopath asylopath

July 16 2018

kashkash
8297 e4c0
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
kashkash
kashkash
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
6537 7123 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
6540 e314 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
kashkash
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
kashkash

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
6462 057d 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
kashkash
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl