Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

kashkash

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viainspirations inspirations
kashkash
0849 7991
Reposted fromniebieskomi niebieskomi viainspirations inspirations
kashkash
Kiedy się zakochujecie, nie ma takiej trudności, która powstrzymałaby was przed byciem razem, bez względu na to, jak bardzo zdawałoby się to skomplikowane. Niezależnie od natury problemu, musicie po prostu uwierzyć, że uczucie, które żywicie względem siebie nawzajem, zdoła ów problem przezwyciężyć.
— Nick Spalding
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
kashkash
Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
kashkash
Ludzie wiele tracą tylko, dlatego że są nieśmiali.
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
kashkash
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations
kashkash
kashkash
kashkash
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viainspirations inspirations
kashkash
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
kashkash
1881 64d1 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci
kashkash
1867 e76a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci
kashkash
1720 f50c 500
Reposted fromintrigante intrigante viarudosci rudosci
kashkash
kashkash
2268 69e4 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
kashkash
2293 454c 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
kashkash
9550 91b5 500
kashkash
3330 8f78 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
kashkash
2462 d018 500
kashkash
7618 d5d0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl